CAMIWA
jak to funguje
novinka  27. 3. 2014
8x8 v testech

V minulém týdnu jsme osadili další vozidlo - tentokrát sklopku 8x8 - systémem vážení každého kola. Vývojový tým pečlivě sbírá data a ladí celý systém.

Získané údaje potvrdily správnost teplotní kompenzace a vysokou míru přesnosti vážení. Signál z tenzometrů bude mírně utlumen pro dosažení menšího počtu výkyvů hodnot pro větší komfort obsluhy. Přesnost zůstává nezměněna.design
reference
CamiWA
Benešova 28 
58601 - Jihlava

+420 732 82 82 82 
camiwa@camiwa.cz
více kontaktů