CAMIWA


U přeprav dřevin z lesů je situace nepatrně složitější. Protože na kraji lesa váhy instalovány nejsou, byla vydána informativní tabulka, kde je uvedena dřevina a její hmotnost v syrovém a vysušeném stavu (viz níže). Řidič si tak může orientačně spočítat, jakou hmotnost převáží.

10. 3. 2009 | Z pohledu dopravců

Dopravci se stále snaží v zájmu snížení nákladů přepravovat co největší množství zboží. Řidiči tak často argumentují, že nemohou sami zjistit, jakou hmotnost převážené zboží má a kolik tedy mohou před cestou naložit.


Přepravci, pokoušející se přepravit co největší množství nákladu si neuvědomují, že v případě kontroly jim dle zákona č.13/1997 Sb. hrozí vysoké finanční sankce.

11. 4. 2009 | Kontrolní vážení

Problematika kontrolního vážení je v legislativě zakotvena zákonem č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou Ministerstva dopravy a spojů č.104/1997 Sb.,


Každá silnice je projektována na určité dopravní zatížení. Komunikace, po kterých se dnes pohybujeme, ale byly projektovány v době, kdy se nepředpokládal tak masivní nárůst nákladní dopravy. Se vstupem České republiky


design
reference
CamiWA
Benešova 28 
58601 - Jihlava

+420 732 82 82 82 
camiwa@camiwa.cz
více kontaktů